Đánh giá của Udemy: Nền tảng học tập trực tuyến dành cho sinh viên và giáo viên

Không thể phủ nhận rằng tương lai của giáo dục và phát triển bản thân có khả năng bị chi phối bởi lĩnh vực trực tuyến. Trên thực tế, ngay cả các trường đại học hiện đang cung cấp các khóa học cấp bằng chính thông qua đào tạo từ xa. Do đó, không có […]

More