Khám phá các token Ethereum thú vị (ERC-20) xung quanh nền kinh tế NFT

Các mã thông báo không thể thay thế (NFT) đã là một trong những ngôi sao lớn nhất của hệ sinh thái Ethereum trong năm nay. Điều đó nói rằng, mặc dù các NFT này hoàn toàn khác với các mã thông báo ERC-20 có thể thay thế (như Dai, LINK, v.v.), nền kinh tế […]

More