Visa nắm bắt USDC khi các quan chức Quốc hội Hoa Kỳ nhắm vào Stablecoin

Công ty thanh toán thẻ khổng lồ của Hoa Kỳ Visa là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trên thế giới. USDC của vòng kết nối là một trong những dự án stablecoin phổ biến nhất trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung đang bùng nổ của […]

More